خانه ای با روف گاردن متفاوت در ویتنام

مکان : نها ترانگ ویتنام

آرشیتکت : Vo Trong Nghia 

این خانه زیبا در نها ترانگ ویتنام واقع شده است؛ شهری در مرکز ویتنام که اطراف آن را یک اقیانوس زیبا و کوه های دلنشین احاطه کرده است. این خانه به در خواست یک مشتری که به داشتن یک خانه بزرگ با باغی بزرگ علاقه مند بود؛ ساخته شد. برای این خواسته ی مشتری یک سقف طراحی شد که بتوان بر روی آن تعداد زیادی درخت و گیاه کاشت. طبق یک کد، تقریبا 50 درصد سقف باید توسط کاشی های خاکستری یا نارنجی رنگ ساخته می شد و بقیه آن به رنگ سبز در آید؛ بدین صورت سقف به دو قسمت تقسیم می شود که طبق آن فضای داخلی خانه بر اساس لایه های موازی یا به عبارت دیگر همان قرینه سازی ساخته می شود. اتاق نشیمن، غذا خوری، اتاق خواب و دستشویی زیر قسمت کاشی کاری شده ی سقف است و انبار زیر سقف سبز رنگ قرار دارد. قسمت سبز رنگ به این علت برای انبار در نظر گرفته می شود چون به علت لایه های عمیق خاک روی سقف برای کاشت درختان، ارتفاع فضای درونی کم می شود.

این خانه دارای سه پاسیو و حیات خلوت است که برای بالا بردن نور طبیعی و تهویه به صورت موازی طراحی می شود.  این خانه از آخرین پروژه های خانه هایی معروف به "خانه برای درختان" می باشد. سقف بزرگ این خانه مانند زیر بنایی است که به سمت خانه های همسایه می رود. این ویژگی باعث شده است کمی از حریم خصوصی خود خارج شود. شیب نرم این خانه به کوه های اطراف ختم می شود. افرادی که در آن منطقه زندگی می کنند در زیر سایه درختان از منظره زیبا لذت می برند و زندگی خود را به همراه گل و گیاه سپری می کنند.

خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت

مکان : نها ترانگ ویتنام

آرشیتکت : Vo Trong Nghia 

این خانه زیبا در نها ترانگ ویتنام واقع شده است؛ شهری در مرکز ویتنام که اطراف آن را یک اقیانوس زیبا و کوه های دلنشین احاطه کرده است. این خانه به در خواست یک مشتری که به داشتن یک خانه بزرگ با باغی بزرگ علاقه مند بود؛ ساخته شد. برای این خواسته ی مشتری یک سقف طراحی شد که بتوان بر روی آن تعداد زیادی درخت و گیاه کاشت. طبق یک کد، تقریبا 50 درصد سقف باید توسط کاشی های خاکستری یا نارنجی رنگ ساخته می شد و بقیه آن به رنگ سبز در آید؛ بدین صورت سقف به دو قسمت تقسیم می شود که طبق آن فضای داخلی خانه بر اساس لایه های موازی یا به عبارت دیگر همان قرینه سازی ساخته می شود. اتاق نشیمن، غذا خوری، اتاق خواب و دستشویی زیر قسمت کاشی کاری شده ی سقف است و انبار زیر سقف سبز رنگ قرار دارد. قسمت سبز رنگ به این علت برای انبار در نظر گرفته می شود چون به علت لایه های عمیق خاک روی سقف برای کاشت درختان، ارتفاع فضای درونی کم می شود.

این خانه دارای سه پاسیو و حیات خلوت است که برای بالا بردن نور طبیعی و تهویه به صورت موازی طراحی می شود.  این خانه از آخرین پروژه های خانه هایی معروف به "خانه برای درختان" می باشد. سقف بزرگ این خانه مانند زیر بنایی است که به سمت خانه های همسایه می رود. این ویژگی باعث شده است کمی از حریم خصوصی خود خارج شود. شیب نرم این خانه به کوه های اطراف ختم می شود. افرادی که در آن منطقه زندگی می کنند در زیر سایه درختان از منظره زیبا لذت می برند و زندگی خود را به همراه گل و گیاه سپری می کنند.

خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت
خانه ای با روف گاردن متفاوت