خانه ای شیک در شهر اتاوا، کانادا

آرشیتکت : Gordon Weima

مکان : شهر اتاوا کشور کانادا

سال ساخت : 2016

خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا
خانه ای شیک در شهر اتاوا