خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم، شهر نیویورک، آمریکا

آرشیتکت : Sylvan Bien

سال ساخت : 1940

مکان : خیابان هفتاد و یکم شهر نیویورک کشور آمریکا

خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم
خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم
خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم
خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم
خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم
خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم
خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم
خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم
خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم
خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم
خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم
خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم
خانه ای کلاسیک در خیابان هفتاد و یکم