پنت هاوسی در شهر نیوکاسل، ایالت نیو ساوت ولز، استرالیا

آرشیتکت : Coco Republic Interior Design

مکان : شهر نیوکاسل ایالت نیو ساوت ولز کشور استرالیا

پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل
پنت هاوسی در شهر نیوکاسل